Camins i espais

Característiques esencials 

La flexibilitat de la peça li proporciona una gran adaptabilitat a les possibles irregularitats del terreny i sense cap perill de que s’esquerdi.

Entre altres coses, la col·locació del Link-Stone no requereix cap tipus de confinament i així s’evita tindre de fer rases i col·locar vorades.

 

Evidentment, pel fet de que els requeriments de col·locació son mínims i per que es totalment reutilitzable, el Link-Stone es extremadament respectuós amb el midi ambient limitant molt el característic impacte amb l’entorn.

 

Si es vol, hi creix perfectament la gespa, ja que es crea un sistema reticular continu d’arrels per sota del Link-Stone i a la vegada es manté la humitat durant mes temps.

   

 

 

La seva col·locació es força fàcil i molt ràpida. Es pot fer de manera manual o bé amb màquina, i generalment, no requereix de mà d’obra altament especialitzada per a la seva execució.

 

MOLT IMPORTANT!       Els paviments coberts amb Link-Stone són immediatament utilitzables tan aviat s’ha fet la seva col·locació.

 

Projectes i usos

  • Pavimentacions urbanes (passeigs, espais ajardinats, piscines...)
  • Carrers
  • Camins
  • Senders per vianants
  • Passos per vehicles
  • Provisionalitat municipal
  • Separadors de circulació
  • Sectorització d'horts urbans
 

fv

Escocells

Podríem dir que hi ha tres motius fonamentals que justifiquen la necessitat de fer una actuació d’anivellament dels forats dels escocells dels arbres amb el paviment circundant.

1. Per normativa

Tan la normativa estatal BOEA20104057 com la normativa Catalana - veure comparativa - exigeixen una actuació sobre els escocells abans del 1 de Gener de 2019.

A partir d’aquí, qualsevol accident causat per un escocell no adaptat a la normativa pot derivar amb denúncies. Si es així, les administracions es poden veure obligades a afrontar costoses indemnitzacions als afectats.

 

2. Per sensibilitat  

Com passa en molts casos, dins d'un espai urbanitzat accessible, hi ha característiques i disposicions dels seus elements que afecten a la mobilitat i a la seguretat de tothom en general i de manera encara més important a un determinat col·lectiu de persones.

 

Moltes Administracions prioritzen adaptar primer els escocells de les zones on hi hagi mes risc degut a una alta afluència de persones. Preferentment les parades de bus, els passos de vianants i els entorns dels contenidors de la brossa. També els llocs amb una perillositat més accentuada con ara les entrades i sortides d’edificis públics i les terrasses dels bars i restaurants.

*No es tan car ni tan complicat facilitar-nos a tots la mobilitat de manera mes segura

 

3. Pel bé del propi arbre    

De fet, lo únic que justifica que hi hagi un escocell en un lloc determinat es la existència d’un arbre al seu interior.

 

No el vulguis tenir trist Tingue'l content

 

la solució:

LINK-STONE PER ESCOCELLS

 

Solució tècnica

Per la seva condició de llambordí de formigó vibro premsat, el Link-Stone no té cap problema en el suport de càrregues i es altament resistent al desgast.

Per aquest i altres motius estem treballant també diversos projectes d’escocell corregut, col·locant una franja de Link-Stone entre la vorada de desnivell del carrer i el paviment de la vorera a tot el llarg del tram.

 

 

Solució estètica

El seu format noble i la seva gamma cromàtica fa que el Link-Stone s’integri de forma molt agradable amb qualsevol paviment circumdant.

 

 

Solució funcional

 

El Link-Stone es extremadament respectuós amb l’arbrat ja que permet deixar un espai inferior prou ampli perquè pugui acumular aigua de pluja i de reg, evitant també, a la vegada, la seva evaporació. El fet de que porti juntes obertes en les articulacions de les llambordes permet a l’arbre una excel·lent transpiració.

Aquestes dues particularitats pròpies del link-Stone són bàsicament les que eviten que les arrels dels arbres busquin necessàriament la part superficial de l’escocell ocasionant, en molts casos, greus desperfectes als paviments circumdants.

Tot això no ho diem només nosaltres ni ho diem perquè sí, sinó que està ratificat per prestigiosos tècnics especialistes en arbrat urbà.

 

La seva col·locació

Excepte quan es tracta de fer obra nova, ens trobem que no tots el escocells tenen les mateixes mides, que no sempre els arbres existents son igual de grossos i que gairebé mai estan totalment centrats dintre de l’espai de l’escocell. En qualsevol cas, el sistema Link-stone permet resoldre totes aquestes particularitats sense cap problema i de forma ràpida, econòmica, neta i silenciosa ( sense generar runes ni fer soroll ). Tan sols cal fer un desglossament de les peces personalitzat per cada cas tenint també en compte el potencial creixement de l’arbre.

 

 

 

Procés constructiu i resultats

Patologies i comparativa

Hi ha diferents sistemes per adaptar els escocells a la normativa d’accessibilitat, ara bé, cadascun te les seves característiques i en conseqüència les seves avantatges i els seus inconvenients.