Aplicacions Link-Wall®

Característiques destacables

  • Extraordinària rapidesa i qualitat d’execució.
  • Minimització dels recursos humans i mecànics en la instal·lació.
  • Unions de gran qualitat aptes per càrregues estàtiques i dinàmiques.
  • Resistència mecànica.

  • No precisa solera de formigó. Es construeix directament sobre terreny ferm, site prèviament anivellat i compactat.

  • Sistema modular, articular i desmuntable.

  • Sistema d’unió adaptable a mides i formes requerides.

  • Canvi d’ubicació.

  • Gran adaptabilitat a l’entorn, reduint l’impacte mediambiental.

  • Possibilitat de modificar els acabats exteriors (textura i color), adaptant-se a les necessitats de tracció i a l’aspecte de l’obra.