Pas de riu

Pas de riu modular i articulat de formigó  armat de fàcil adaptació sobre el terreny per permetre el pas de tot tipus de vehícle sobre la llera del riu. 

  

Característiques destacables

  • Presenta una gran resistència.
  • Gran adaptabilitat a l'entorn i a les irregularitats del terreny.
  • Estructura dinàmica i flexible.
  • Desmuntable.
  • Ràpida instal·lació.
  • Ús de mòduls Liink-Wall®.