Horts i Jardins Link-Garden® 

Combinació de reserva d' aigua amb cultiu i l'enjardinament. 

 

 

La necessitat actual d'aprofitament dels recursos naturals, i entre ells fonamentalment l'estalvi de l'aigua (nova cultura de l'aigua), ens ha portat a idear una nova línia d'aplicació que  combina la reserva d'aigua amb el cultiu i l'enjardinament. 

El producte consisteix en un mètode combinat de reserva d'aigua a la part inferior de l'estructura i terrassa de cultiu a la part superior,  per a la màxima optimització de l'aigua , en provocar un cicle tancat, sigui quin sigui el sistema de reg.

Característiques destacables

 • Estalvi de l'aigua:  Màxim aprofitament de l'aigua atès que recull l'aigua de la pluja (o de la xarxa) i s'emmagatzema sota de la capa de terra, de manera que s'evita evaporacions i per tant pèrdua de líquid. La terra s'humiteja mitjançant sistemes de degoteig, aspersió, osmosi o capil · laritat. Simultàniament (com a opció) es pot cobrir la plantació mitjançant un plàstic o material similar de manera que es forma un micro-clima adequat per a aquesta plantació alhora que l'aigua es condensa en aquest plàstic i es pot tornar a recuperar amb el consegüent estalvi. 

 

 • Ergonòmic.  A l' haver-se calculat l'altura dels mòduls per disposar una altura de treball ideal per a la plantació que es situa a l'interior del perímetre, format pels mòduls d'aproximadament 90 cm d'altura i una amplada de 2 m., per poder arribar des dels dos costats d'aquest perímetre; la longitud pot ser qualsevol. 
 • Modular. Infinitat de longituds i formes.
 • Ràpida execució. El muntatge d'una estructura de 10 x 2 m. totalment acabada és de 2 dies.

 • Protecció contra els animals. Per exemple mascotes que en els jardins poden embrutar les plantacions alhora de formar forats en les mateixes.

 • Rendiment òptim. Com a conseqüència de que a través del sistema de reg descrit és possible arribar a un control d'aquest rendiment. 

 • Llarga durabilitat. 20 anys de garantia.

 • Adaptat al medi. Integració mitjançant acabats (colors i textures).

 • Claus en mà. Totalment acabat (inclou terra vegetal).

  

Exemples d'aplicacions

 • Jardineres  (privats, plantes ornamentals, jardins, etc.)
 • Jardins  públics (passeigs, places, murs divisors,  etc. )
 • Horts  (ecològics, explotacions agrícoles,  etc. )
 • Reserva d'aigües pluvials  (amb valor afegit,  etc. )