Naus

 Característiques destacables

 • Extraordinària rapidesa i qualitat d'execució.
 • Facilitat d'ús ja que permet realitzar la seva instal · lació minimitzant recursos humans i mecànics.
 • Unions de gran qualitat aptes per a càrregues estàtiques i dinàmiques.
 • Ús de mòduls Link-Wall ®.

 

Característiques generals

 • Economia de material.
 • Acabats d'alta qualitat.
 • Com que és un prefabricat, evita la necessitat de disposar d'un gran espai d'emmagatzematge i muntatge. 
 • Gran adaptabilitat a l'entorn, reduint els impactes mediambientals.
 • Possibilitat d'efectuar les unions en un espai mínim i fins a zones d'esforços màxims.
 • Transmissió segura dels esforços mitjançant l'ancoratge final.
 • No hi ha necessitat de trepants en els mòduls per realitzar la connexió de tensors.