Murs

Característiques destacables

 • Extraordinària rapidesa i qualitat dexecució.
 • Facilitat d’ús que permet fer-ne la instal·lació minimitzant recursos humans i mecànics.
 • Unions de gran qualitat aptes per a càrregues estàtiques i dinàmiques.
 • Ús de mòduls Link-Wall ®

Camps d’aplicació

 • Murs a zones enjardinades.
 • Murs antisònics.
 • Murs de contenció.
 • Mitjanes d´autopistes.
 • Pantalles acústiques.
 • Emmagatzematge de materials sòlids.

Característiques generals

 • Com que és un prefabricat, evita la necessitat de disposar d’un gran espai per a l’emmagatzematge i el muntatge.
 • Gran adaptabilitat a l’entorn, reduint els impactes mediambientals, en permetre’n algun, la inclusió de revestiments naturals o zones amb vegetació.
 • Permeten un farciment a la seva estructura (murs Sandwich) en incorporar geomembranes que fan treballar el terreny en col·laboració amb els elements prefabricats.
 • Possibilitat de fer les unions en un espai mínim i fins i tot en zones d’esforços màxims.
 • Transmissió segura dels esforços mitjançant l’ancoratge final, per exemple en pantalles.
 • Economia de material.
 • No hi ha necessitat de trepants als mòduls per realitzar la connexió de tensors.
 • Permeten incorporar geomembranes (terra armada) que fan treballar el terreny en col·laboració amb el prefabricat.

Demana el teu Pressupost Personalitzat

Descobreix la solució perfecta per a les teves necessitats. Som aquí per ajudar-te a trobar la millor opció. Completa el formulari a continuació i ens posarem en contacte amb tu per estudiar el vostre projecte.

Millorem plegats l’entorn de la vostra ciutat!