Política de privadesa

Aquest document de Tractament de Dades Personals té per objecte donar a conèixer el mètode en què es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal recollides a través del lloc web, a fi que els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si volen facilitar les vostres dades personals a través del present lloc web. L’accés i ús del lloc web, una vegada donat el consentiment exprés marcant la corresponent casella per part de l’usuari, implica la plena acceptació del present document sobre Tractament de Dades Personals i s’obliga a complir totalment els termes i condicions recollits en el mateix. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que pot tenir modificacions. Aquest document serà vàlid únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes des del lloc web, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes estan enllaçades des d’aquest mateix lloc web.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable de les dades és Innovacions Tecnològiques SA, d’ara endavant L’EMPRESA:

  • La seva denominació social és: Innovacions Tecnològiques SA
  • El seu nom comercial és: Innovacions Tecnològiques SA
  • El seu CIF és: A-58979337
  • El seu domicili social és: c/ de garreta, 83A, Poligon Industrial la Valldan (Berga, 08600 Barcelona)

L’EMPRESA us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Per la qual se li facilita la informació següent del tractament:

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten els interessats per realitzar la prospecció d’enviament de comunicacions comercials sobre la base de l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran durant 10 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les dades personals que tractem a L’EMPRESA procedeixen del mateix interessat, qui ha acceptat el consentiment tàcit conforme es poden utilitzar les dades per a les finalitats esmentades.

A qui se cediran les vostres dades?

No se cediran les dades a tercers, llevat de casos d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Té dret a obtenir confirmació sobre si a L’EMPRESA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides . En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, L’EMPRESA deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través de el vostre lloc web: www.agpd.es.

Quines dades es guarden als nostres sistemes?

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).