Avís legal

0. Identificació

Innovacions Tecnològiques SA, d’ara endavant L’EMPRESA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: Innovacions Tecnològiques SA
 • El seu nom comercial és: Innovacions Tecnològiques SA
 • El seu CIF és: A-58979337
 • El seu domicili social és: c/ de garreta, 83A, Poligon Industrial la Valldan (Berga, 08600 Barcelona)

1. Objecte

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del present lloc web, del qual és titular L’EMPRESA.

La navegació pel lloc web de L’EMPRESA us atribueix la condició d’USUARI del mateix i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de L’EMPRESA, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut del present avís legal en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de l’EMPRESA o davant de tercers, de qualssevol dany o perjudici que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i L’EMPRESA pot denegar o retirar-ne l’accés i l’ús en qualsevol moment.

2. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • telèfon
 • correu electrònic

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i L’EMPRESA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels esmentats anteriorment

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són lliures i gratuïts. Tot i això, L’EMPRESA pot alterar sense previ avís la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a L’EMPRESA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de L’EMPRESA ia no emprar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de L’EMPRESA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’EMPRESA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de L’EMPRESA o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de L’EMPRESA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la sol·licitud prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra i la propietat pertany a L’EMPRESA, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap. dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de L’EMPRESA, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre L’EMPRESA i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació de l’EMPRESA dels seus continguts o serveis.

L’EMPRESA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

L’EMPRESA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia tall d’exemple, L’EMPRESA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, L’EMPRESA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links externs que puguin aparèixer en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. L’EMPRESA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o l’accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. L’EMPRESA no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2 Procediment en cas de realització dactivitats de caràcter il·lícit

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a l’EMPRESA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. Legislació aplicable

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent.