Link-wood Formigó imitació fusta envellida

Característiques destacables

  • Sistema modular, articular i desmuntable.
  • Gran adaptabilitat al medi
  • Plaques articulades de formigó armat amb textura antilliscant imitació fusta.
  • Resistent.
  • Sistema dunió adaptable a mesures i formes requerides.
  • Gran adaptabilitat a les irregularitats del terreny.
  • Rapidesa d’instal·lació.
  • Excel·lent comportament tèrmic.

Característiques tècniques

Composta per armadura electrosoldada i 4 casquets d’aixecament antigripatge de niló armats amb pinça d’acer inoxidable, àrids de primera qualitat i ciment d’alta resistència 52,5, IIIa especial per a ambients marins (tot avalat per certificat emès per laboratori competent). Les peces es poden unir entre si mitjançant platines d’acer inoxidable 316L anticorrosiu especial per a ambients salins i cargols també d’acer inoxidable espacial per a ambients salins. Les peces podran disposar d’un forat central necessari per a la instal·lació d’una dutxa-lavlapies, ubicat en concordança amb el disseny i l’àrea de cobertura dels forats de pas d’aigua.

Mides / Pes1500 x 1000 x 120 mm. (410 kg.)
1800 x 1000 x 120 mm. (480 kg.)
AcabatAntilliscant classe 3 (Rd>45), segons taula 1.1 del CTEDB-SVA1
Qualitat formigóCiment d’alta Resistència 52,5, IIIa especial per a ambients marins. Material
hidrofugat
Resistència de càrrega55 Mpa (561 Kg/cm2)
Resisència al
lliscament
Rd>45, Classe III, segons norma UNE ENV 12633:2003- Annex A
Pletinas d’unióAcer inoxidable AISI 316 i cargos rosca lima 571 de 10×60 qualitat A-2
ColorSorra / Volcà, acolorit en masa

Les passarel·les són passadissos modulars de formigó articulat de fàcil adaptació sobre la sorra que permeten l’accés al mar, trencant la barrera que suposa arribar a la platja les persones amb mobilitat reduïda per alguna limitació física.

Aquests passadissos penetren al mar prou perquè les persones amb discapacitat puguin accedir a l’aigua amb la seguretat que els dóna una passarel·la de formigó armat. per circular descalç sense cremar-se.

Pel que fa a sostenibilitat ambiental i integració amb l’entorn s’ha tingut en compte que “La premissa d’una actuació sostenible regeix a intervenir el mínim possible al medi natural. La placa Link-Wood amb el seu acabat porós imitant la fusta envellida és el que persegueix, connectar amb el terreny per la seva calidesa i naturalitat, eliminar el manteniment i les reparacions i substitucions que altres materials requereixen, sense sacrificar-ne en cap moment la resistència i durabilitat ”.

L’ordre de compliment obligat VI/561/2010, d’1 de febrer, necessita una amplada de pas no inferior a 1,80 m, excepte en zones urbanes consolidades i en les condicions previstes per la normativa autonòmica. En tot cas, sempre la natxura lliure de pas resultant serà no inferior a 1,50 m.

Precisament a nivell autonòmic: l’amplada mínima de pas de la normativa de compliment obligat de la majoria de les comunitats autònomes, a excepció de la Rioja, Navarra i el País Basc, és 1,50 m.

Per tant, s’opta com a referent normatiu 1,50 m. com a ample de pas de la passarel·la. Aquesta mida es correspon amb l’amplada de les plaques de formigó prefabricat Link-Wood que configura la passarel·la de 1,50 m.

Una amplada lliure de pas d’1,80 m en una passarel·la de platja es considerarà una bona pràctica i en molt pocs casos específics una obligatorietat normativa. En aquests casos puntuals utilitzem un conjunt continu de dues plaques, de manera que assegurem, en qualsevol cas , la continuïtat transversal (en un únic pendent transversal) de la plataforma formada per exemple amb la inserció d’un passador continu de 3 m.

Ubicació i adaptabilitat espacial

Aquest sistema de plaques articulades de formigó prefabricat i el seu sistema d’ancoratge, es configura com un conjunt modular, fet que possibilita de manera general, una gran adaptabilitat espacial d’acord amb els diferents requeriments normatius en matèria d’accessibilitat tant nacional com autonòmica.

Aquest conjunt modular permet la ubicació en una mateixa àrea, cosa que fomenta en major grau la detecció selectiva per part dels usuaris, i crea una sola barrera/bloc delimitada i fàcilment localitzable.

Ubicació i ús del conjunt com a passarel·la de platja: amplada de l’itinerari.

Les Normes UNE i les diferents normatives de compliment obligat especifiquen el següent:

La norma UNE 41512 (Accessibilitat a les platges i el seu entorn) necessita una amplada lliure de pas mínima de 1,50 m.

La norma UNE 41510 (Accessibilitat a l’urbanisme) precisa: l’amplada mínima de pas lliure d’obstacle ha de ser d’1,50 m.

La norma UNE 41500 (Accessibilitat a l’edificació i l’urbanisme) precisa: L’amplada recomanada de pas serà de 1,50 m per permetre’s la cruïlla de dues persones, una en cadira de rodes. A les zones on es preveu l’encreuament de dues cadires de rodes, l’amplada mínima serà de 1,80 m.

Lliscament de paviment

Les plaques articulades Link-Wood presenten un acabat superficial antilliscant en sec i mullat, tal com exigeix ​​l’article 11 de l’ordre VIV/561/2010. Aquesta característica li confereix la textura superficial en formigó de la placa amb ressalts en forma de llàgrima a 90º.

Esquerdes de la placa

El disseny de les esquerdes que presenta aquesta placa a la seva unió amb l’adjacent són compatibles amb el trànsit d’una cadira de rodes.

Tampoc presenta cap problema el fet que la sorra de la platja, a causa del trànsit de persones o ràfegues d’aire, empleni les estries de la placa.

Identificació de l’element i contrastos fons/figura

El disseny dels acabats garanteix una homogeneïtat d’imatge de manera que permet identificar i localitzar l’element: passarel·la de platja, tots els usuaris, especialment els que presenten discapacitat visual o intel·lectual.

Sistema i elements d’ancoratge

El sistema d’ancoratge entre plaques dels mòduls Link Wall en possibilita l’articulació per adaptar-se a les irregularitats del terreny, mantenint en qualsevol moment la continuïtat de l’itinerari així com el pendent transversal del mateix: passarel·les d’accés, rampes, bases de dutxes o bases per a elements lúdics.

També possibilita un fàcil muntatge, manteniment i desmuntatge del sistema.

I no suposa cap obstacle en matèria daccessibilitat. Cada peça compta amb un sistema d’ancoratge mitjançant un pern longitudinal d’acer que travessa l’amplada completa de la placa i l’àncora, sense possibilitat de desplaçament transversal, a la següent.

Demana el teu Pressupost Personalitzat

Descobreix la solució perfecta per a les teves necessitats. Som aquí per ajudar-te a trobar la millor opció. Completa el formulari a continuació i ens posarem en contacte amb tu per estudiar el vostre projecte.

Millorem plegats l’entorn de la vostra ciutat!