Passarel·les de fusta

Pasarel·la enrotllable

Tractada de Pi Roig (Flandes)

Ref.AMPLELLARGALÇADAPES aprox.
31.00190 cm.500 cm.3,50 cm.54 kg.
31.002120 cm.250 cm.4,50 cm.54 kg.
31.003150 cm.250 cm.5,50 cm.64 kg.
  • Fusta de pi roig (flandes) tractada amb sistema Bethell, mitjançant sals hidrosolubles lliures de crom, buit, pressió i buit en autoclau (nivell IV) segons norma Europea EN 335/1-2.
  • Sense elements metàl·lics que puguin causar lesions en cas de degradació.
  • S’adapta a la superfície de la sorra.
  • Facilitat dunió dels mòduls.

Passarel·la rígida

Ref.AMPLELLARGALÇADAPES aprox.
32.001120 cm.115 cm.9,70 cm.32 kg.
32.002120 cm.200 cm.12,30 cm.32 kg.
32.003150 cm.200 cm.12,30 cm.46 kg.
  • Passarel·les construïdes amb fusta tipus: Pi silvestre, Pi vermell (flandes) o Iroko, neta de defectes, raspallades i amb cantells polits, tractades en autoclau, especialment resistent a la intempèrie, al contacte amb la sorra, a ambients marins i als raigs ultraviolats , amb llistons units i articulats mitjançant materials antivandàlics.
  • Qualitat de la fusta: nivell IV, V o VI.
  • Confeccionada segons model mitjançant cargols d´acer inoxidables o sistema de clavat mitjançant puntes d´acer de 62 mm. amb sistema d’arpó, el qual impedeix el desclavament de les mateixes i no suposa un obstacle per sobre del pla superior de la passarel·la.
  • Facilitat d’unió dels mòduls per a la formació de la passarel·la segons model: mitjançant brides o mitjançant cargols d’acer inoxidable AISI 316 L (Cargol Cap Hexagonal Din 933 110x8mm.) als llistons laterals.
  • Tractament: Conservant marí de fusta tractament RISC CLASSE 4 per a aplicació sobre fusta per buit – pressió – buit amb impregnació insecticida, fungicida, termicida i resistent a condicions marines. Aquest conservant ha d’estar exempt de crom i arsènic, per reunir les condicions necessàries per a aquesta protecció, ja que segons norma 76/769-CEE es restringeix la utilització d’arsènic a partir de juny del 2004 i Reial decret 1406/1989 de data 10 de Novembre del 2003. La fusta tractada és inodora, neta al maneig i protegida de l’atac d’organismes que destrueixen la fusta. Aquest tractament amb sals hidrosolubles compleix les disposicions requerides a la norma europea UNE-EN 335-1:1993 – DURABILITAT DE LA FUSTA I DELS SEUS MATERIALS DERIVATS. DEFINICIÓ DE LES CLASSES DE RISC 35 BIOLÒGIC de protecció de la fusta complint el Risc Nº 4, i per tant compleix els requisits tècnics exigits al plec de prescripcions tècniques.

La passarel·la articulada de fusta compleix els requisits mínims d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques aprovades per decret 72/1992 de 5 de maig i del decret 293/2009, de 7 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula les normes per a l’accessibilitat a les infraestructures, l’urbanisme, l’edificació i el transport.

Demana el teu Pressupost Personalitzat

Descobreix la solució perfecta per a les teves necessitats. Som aquí per ajudar-te a trobar la millor opció. Completa el formulari a continuació i ens posarem en contacte amb tu per estudiar el vostre projecte.

Millorem plegats l’entorn de la vostra ciutat!